Bilans

Czym jest bilans? To nic innego, jak wykaz wszystkich aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na początku (rozliczenie otwarcia) i końcu (rozliczenie zamknięcia) okresu obrachunkowego. Oczywiście dotyczy to jedynie firm, które prowadzą…

Ewidencja urlopu

Prowadzenie ewidencji urlopów jest niezbędne dla pracowników, gdyż w zależności od stażu pracy, stanowiska, podpisanej umowy, każda osoba może mieć inaczej naliczany urlop wypoczynkowy. Choć z pozoru wydaje się to…

Formalności związane z zatrudnieniem pracownika

Zatrudnienie pracownika to nie tylko podpisanie przez niego umowy. Do obowiązków jego pracodawcy należy o wiele więcej kwestii, niż można by początkowo przypuszczać. Poza obowiązkowymi badaniami lekarskimi, pracodawca musi poinfomować…

Księgi handlowe fundacji

Każda firma i organizacja zmuszona jest przez prawo do prowadzenia własnej, osobnej księgi handlowej. Zatem, co z tego wynika, także fundacje również muszą mieć przejrzyście prowadzoną księgę i prowadzić księgowość…

Księgi handlowe osób fizycznych

Każda osoba fizyczna może, a w niektórych i szczególnych wypadkach musi prowadzić własne księgi handlowe. Biuro rachunkowe Millenium bardzo chętnie pomoże w rozliczaniu się osobom fizycznym. W skład naszej oferty…

Księgi handlowe spółek osób fizycznych

Każda spółka fizyczna powinna, a w momencie przekroczenia konkretnej kwoty przychodów w danym roku podatkowym, musi rozliczać swoją księgę handlową. Biuro Millenium wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom i proponuje swoje usługi…

Księgi handlowe spółek z o.o.

Prowadzenie ksiąg handlowych przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest obowiązkowe i nie ma tutaj, przewidzianego przez prawo, odstępstwa. Każda spółka musi w sposób przejrzysty i klarowny wypełniać swoje księgi rachunkowe.…

Na czym polega wyprowadzanie zaległości?

Wiele firm stara się prowadzić księgowość i dokumentację na własną rękę. Czasami zdarza się, że właściciele powierzają swoje interesy mało wiarygodnym firmom, które narobią więcej kłopotu niż pożytku. W takim…

Obsługa kontroli PIP

Kontrola PIP - Państwowego Inspektora Pracy, niesie ze sobą dla przedsiębiorców duże nerwy i stres, gdyż właśnie wtedy sprawdzane są wszelkie dokumenty i poprawność ich wypełnienia. Wszelkie zaniedbania mogą kosztować…

Obsługa kontroli ZUS, US, PIP

Dostarczanie kompletnych i pełnych danych oraz rzetelne udzielanie rzeczowych wyjaśnień we wszystkich kwestiach, które obejmujemy swoimi świadczeniami dotyczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urzędu Skarbowego (US) i Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).…

Obsługa ZUS

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną firmę wie, jak ważne jest prawidłowe wypełnienie wszelkich formalności związanych z ZUS. Nasze biuro rachunkowe Millenium oferuje pełen pakiet usług w tej kwestii. Gwarantujemy pełen profesjonalizm…

Procedury związane z wypowiedzeniem umowy

Ustanie stosunku pracy może mieć kilka powodów: upływa ustalony termin, na który umowę zawarto, zostaje zakończona praca, która miała zostać wykonana w ramach umowy, za porozumieniem stron, rozwiązanie umowy o…

Prowadzenie akt osobowych

Prawidłowo wypełnione księgi akta osobowe poszczególnych pracowników powinny, a raczej muszą, zawierać: Pełną dokumentacje, które pracodawca zgromadził podczas ubiegania się pracownika o zatrudnienie w danej firmie, Pełną dokumentację, które dotyczą…

Prowadzenie ewidencji VAT

Każdy płatnik podatku VAT jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji VAT w swojej firmie. Co m.in. powinna zawierać każda prawidłowo wypełniona ewidencja? informacje potrzebne do wyznaczenia przedmiotu, który ma być opodatkowany,…

Prowadzenie ewidencji wyposażenia

Prowadzenie ewidencji wyposażenia jest kluczowe i niezbędne w każdej większej firmie. Zatrudniając już nawet kilkunastu pracowników nie jesteśmy w stanie cały czas wiedzieć, co się dzieje z służbowym sprzętem. Oczywiście…

Prowadzenie ewidencji zasiłkowej

Ewidencja zasiłkowa, czyli inaczej dokumentacja zasiłkowa potrzebna jest zawsze, gdy przedsiębiorca wypłaca swoim pracownikom zasiłek. Każdy płatnik musi mieć podstawę prawną do wypłaty odpowiedniego zasiłku, w zależności od rodzaju świadczenia…

Przygotowywanie umów

Kiedy przedsiębiorstwo się rozwija i zaczyna brakować rąk do pracy, konieczne jest zatrudnienie dodatkowych pracowników. Wtedy mamy tak naprawdę tylko trzy wyjścia: przygotowywanie umowy o pracę, dzieło lub zlecenie, aby…

Rachunek strat i zysków

Prowadzenie rachunków zysków i strat pomaga w analizie wyników finansowych firmy oraz w porównaniu ich w czasie. Dzięki temu przedsiębiorca ma pod kontrolą aktualny stan swojej działalności. Pomaga to też…

Reprezentowanie podatnika przed urzędami

Dlaczego warto nadać pełnomocnictwo Biuru Rachunkowemu Millenium, by ten mógł reprezentować klientów przed Urzędami Skarbowymi (US) oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to wygodniejsze i nie wymusza od Państwa żadnych…

Sporządzanie list płac pracowników

Sporządzanie i prowadzenie list płac pracowników jest z pozoru łatwe, jednak bardzo łatwo pomylić się w jej uzupełnianiu. Co prawda na rynku znajdują się programy do jej obsługi, jednak tak…

Spółki akcyjne

Każdy przedsiębiorca prowadzący Spółkę Akcyjną musi odnotowywać wydarzenia gospodarcze w prowadzonych przez siebie Księgach Handlowych. Jednocześnie w muszą się tam znaleźć takie pozycje jak, rozrachunek ze wszystkimi kontrahentami, operacje na…

Wyliczanie składników wynagrodzenia

Zarządzanie ewidencją czasu pracy wszystkich pracowników to jeden z najważniejszych obowiązków, który spoczywa na barkach każdego pracodawcy. Skrupulatne prowadzenie ewidencji jest niezbędne do prawidłowego naliczenia czasu pracy każdego pracownika. Dzięki…