Czym jest bilans? To nic innego, jak wykaz wszystkich aktywów i pasywów przedsiębiorstwa na początku (rozliczenie otwarcia) i końcu (rozliczenie zamknięcia) okresu obrachunkowego. Oczywiście dotyczy to jedynie firm, które prowadzą w swoich przedsiębiorstwach księgowość pełną.

Nasza firma, Biuro Rachunkowe Millenium, specjalizuje się we wszelkich aspektach tworzenia i sporządzania sprawozdań. Do naszych obowiązków należy także opracowywanie bilansów. Dlatego jeśli chcesz mieć pewność solidnie wykonanej usługi, koniecznie skontaktuj się z naszymi pracownikami!