Sporządzanie i prowadzenie list płac pracowników jest z pozoru łatwe, jednak bardzo łatwo pomylić się w jej uzupełnianiu. Co prawda na rynku znajdują się programy do jej obsługi, jednak tak naprawdę, maszyna nigdy nie pomoże nam, tak jak człowiek w niejasnych kwestiach.

Profesjonaliści z biura rachunkowego Millenium z chęcią pomogą w tej kwestii. Doprowadzimy do tego, aby lista płac pracowników była od początku do końca prowadzona zgodnie z polskim prawem.

Prawidłowa i całkowita lista płac zostanie sporządzana na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta. Mowa tu np. o umowie o pracę, ewidencji czasu pracy czy informacji o przyznanych składnikach dodatkowych poszczególnych pracowników.

Lista płac powinna zawierać m.in.:

  • pełną nazwę pracodawcy,
  • konkretną datę wypłaty wynagrodzenia,
  • miesiąc i rok, którego ona dotyczy,
  • datę sporządzenia całkowitej listy płac.