Ustanie stosunku pracy może mieć kilka powodów:

  • upływa ustalony termin, na który umowę zawarto,
  • zostaje zakończona praca, która miała zostać wykonana w ramach umowy,
  • za porozumieniem stron,
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Każda z tych sytuacji wymaga od przedsiębiorcy stosownych dokumentów potwierdzających, czy to dobrze wykonaną pracę, czy choćby podpis pod tzw. porozumieniem stron. Przygotowanie wszelkich pism jest czasłochonne i wymaga wprawy, by małym błędem nie spowodować dużych konsekwencji.

Oddając tę część pracy Biuru Rachunkowemu mamy pewność, że wszystko zostanie wykonane z należytą starannością. Zapraszamy do siedziby Millenium!