Zatrudnienie pracownika to nie tylko podpisanie przez niego umowy. Do obowiązków jego pracodawcy należy o wiele więcej kwestii, niż można by początkowo przypuszczać. Poza obowiązkowymi badaniami lekarskimi, pracodawca musi poinfomować pisemnie pracownika o:

  • obecnej i aktualnej dziennej oraz tygodniowej normie czasu pracy
  • terminie wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę
  • przysługującym urlopie wypoczynkowym
  • formie okresu wypowiedzenia umowy.

Pracodawca musi także zadbać oto, aby pracownik przeszedł właściwe do jego rodzaju pracy szkolenie BHP.

Wiele większych firm sama dwa o te wszystkie formalności. Jednak mniejsze i dopiero rozwijające się woli zaufać sprawdzonym specjalistom, którzy odpowiednio zadbają, aby wszelkie wymogi formalne zostały spełnione.

Biuro Rachunkowe Millenium oferuje swoje usługi w tym zakresie. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!